mbtn
רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריוןמעודכן 2024

מהי רשלנות רפואית בהריון ?

כיצד בוחנים את קיומה של רשלנות רפואית בהריון ?
השלבים בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון

כיצד אם כן בוחרים את משרד עורכי הדין הנכון בטיפול ברשלנות?

מהי רשלנות רפואית בהריון?

ראשית, חשוב לדעת שלא כל טעות בשיקול דעתו של הגורם המטפל, ולא כל תוצאה בלתי רצויה של הטיפול הרפואי תיחשב לרשלנות רפואית.

כאשר אדם קיבל טיפול רפואי, אשר חרג מסטנדרט הטיפול המקובל, ונגרם לו נזק פיזי ממשי, מדובר, לכאורה, ברשלנות רפואית. במצב זה, למטופל קמה עילת תביעה נזיקית נגד הגורם המטפל. במסגרת תביעה זו יכול המטופל לדרוש פיצוי כספי בגין הנזקים אשר נגרמו לו עקב הטיפול הרשלני. רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל סוג של טיפול רפואי, ובכל שלביו, החל מאבחון ועד לטיפול ומעקב רפואי. כמו כן, רשלנות רפואית יכולה להתרחש הן במעשה והן במחדל, כלומר אי נקיטת פעולה מקום שהיה נדרש לפעול.

כיצד בוחנים את קיומה של רשלנות רפואית בהריון?

בכדי להוכיח קיומה של רשלנות רפואית, יש לשאול האם המטפל הסביר היה פועל באופן שונה מהאופן בו פעל הרופא של המטופל, והאם בכך היה מונע את הנזק שנגרם למטופל. הוכחתה של הרשלנות הרפואית נעשית לרוב על ידי הבאת חוות דעת רפואית של מומחה. בחוות דעת זו, יש להציג את האופן שבו חרג הרופא מסטנדרט הטיפול הסביר, וכן לבסס קשר סיבתי בין הנזק שנגרם למטופל לבין הטיפול הרשלני שקיבל. ביסוס הקשר הסיבתי הוא ענין מהותי, כך שלא מספיק להראות שהטיפול היה רשלני, אלא יש להוכיח שהנזק נגרם מהטיפול עצמו, ולא היה קורה בכל מקרה עקב גורמים אחרים.

השלבים בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בהריון

בכדי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון או בלידה, נדרש לצרף חוות דעת רפואית, אשר ביכולתה להוכיח לבית המשפט כי המומים המולדים היו ניתנים לגילוי במהלך ההיריון. באמצעות חוות דעת זו, ניתן להוכיח כי צריך היה לתת להורים זכות בחירה, ולתת להם להחליט אם ברצונם להמשיך עם ההיריון או להפסיקו.

הידעת? בדרך כלל פיצויים בתביעות של רשלנות רפואית בהיריון עשויים להגיע למיליוני שקלים.

אם כך, ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון, כאשר ניתן להוכיח את שלושת המרכיבים הבאים:

  1. קיומה של חובת זהירות בין הרופא המטפל לבין המטופל, והפרתה: לכל רופא יש חובת זהירות כלפי מטופליו. הפרה של חובה זו מתקיימת כאשר הרופא חורג מסטנדרט הטיפול הסביר. כדי להוכיח סטייה כזו, יש להוכיח שרופא סביר אחר היה פועל באופן שונה באותן הנסיבות ומונע את הנזקים של המטופל.
  2. קיומו של נזק פיזי ממשי למטופל: למטופל נגרם נזק גופני ממשי. נזק זה הוא ארוך טווח, ויש לו השלכות משמעותיות על איכות חייו של המטופל.
  3. קיומו של קשר סיבתי: הנזק נגרם כתוצאה מהפרת חובת הזהירות של הרופא, ולא היה נוצר לולא רשלנותו.

לצורך הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, דבר הדורש מומחיות משפטית רבה, הכרת המערכת הרפואית, ובקיאות רבה במושגים הרפואיים.

כיצד אם כן בוחרים את משרד עורכי הדין הנכון בטיפול בתיק רשלנות?

כאשר מגיעים לבחור את משרד עורכי הדין בתחום הרשלנות הרפואית חשוב לבחור משרד מקצועי, אמין ובעל התמקצעות בתחום הספציפי.

משרד עורכי הדין ונוטריון – ברק נבות הנו משרד בעל ותק של 20 שנה ועוסק בדיני הנזיקין והביטוח, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ונגישות.

עורך הדין והנוטריון ברק נבות ייצג את המוסד לביטוח לאומי (יועץ משפטי חיצוני למוסד לביטוח לאומי) במשך שנים רבות וצבר נסיון של אלפי תיקים. בהמשך חדל מלייצג את המוסד לביטוח לאומי והחל לשרת את הציבור הרחב כנגד המוסדות הממשלתיים.

נסיונו הרב של עורך הדין והנוטריון ברק נבות ב-18 השנים האחרונות, כמו גם הכרתו את המטרייה משני צידי המתרס, מהווה יתרון בולט כאשר בוחרים עורך דין בטיפול ברשלנות רפואית, ביטוח לאומי, נזיקין וביטוח ונגישות.

משרד עורכי הדין והנוטריון ברק נבות עוסק אך ורק בתיקים בנושאים הרשלנות הרפואית, ביטוח לאומי, נזיקין וביטוח ונגישות.

 

התחומים בהם מטפל משרדנו :

רשלנות רפואית במעקב רפואי

רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואי בלידה

רשלנות רפואית הפריה

רשלנות רפואית בקרדיולוגיה

רשלנות רפואית באונקולוגיה

רשלנות רפואית בפנימית

רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה

איחור באיבחון מחלת סרטן

רשלנות רפואית בניתוח

שיתוק מוחין

התקפי לב ואירועים מוחיים

תאונות בעבודה

מחלות מקצוע

מיקרוטראומה

נכות כללית

בקשה לפטור ממס הכנסה

ניידות

ילד נכה

נפגעי פעולות איבה

זקנה וסיעוד

אובדן כושר עבודה

מחלות קשות ופוליסות ביטוח.

משרדנו אף מייצג את לקוחותיו בפני הוועדות הרפואיות כמו גם בערעורים על החלטותיו וכן בפני בית הדין האזורי והארצי לעבודה.

משרדנו ידע לטפל בענינך המשפטי ולמקסם את זכויותיך.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם משרדנו