נפגעי איבה

מעודכן למאי 2020

נפגעי איבה

 

נוכח התרבות פעולות הטרור העולמי כמו גם הטרור בישראל והפעולות החבלניות על ידי מפגעים בשטחי ישראל והאיזור אנו נדרשים, לצערנו, בעת הצורך, לפנות אל מחלקת נפגעי איבה במוסד לביטוח לאומי.

 

מקרה פגיעת איבה מוגדרת בחוק כפגיעה ישירה של כוחות האויב, או פגיעה שנגרמה בעקבות פעולת איבה או בקשר אליה או פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד, שאותה פגיעה נובעת מהסכסוך הישראלי – ערבי או שהפגיעה נעשתה על ידי ארגון טרור.

הוראת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש”ל-1970 (להלן: “החוק”) קובעת זכאות לקבלת תגמולים כספיים והטבות שונות אשר מיועדים לסייע ולתמוך בנפגעים ובבני משפחותיהם בגין פגיעת האיבה. הטבות אלו מחושבות בהתאם לשכר של עובדי המדינה ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק.

שיעור חישוב התגמולים יקבע בהתאם לנכות אשר תיקבע על ידי הועדה הרפואית.

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/default.aspx

 

:(סניף רעננה (ראשי
(רחוב הנופר 5 (בית הנופר
קריית אתגרים, ת.ד. 4040
אזור התעשייה רעננה 4366404
טלפון: 09-7747587
פקס: 09-7729137
office@navot.co.il :מייל
:(סניף ראשון לציון (בתיאום מראש
,רחוב עולי הגרדום 5
ראשון לציון 7523005
טלפון: 09-7747587
פקס: 09-7729137
אין האמור במופיע באתר זה משום ייעוץ ו/או הכוון משפטי ויש להיוועץ עם מומחה מתאים בתחום | © כל הזכויות שמורות ©