mbtn
מיקרוטראומה

מיקרוטראומהמעודכן 2024

תורת המיקרו טראומה הינה יציר הפסיקה אשר התפתחה לאורך השנים על ידי בתי הדין לעבודה.

 

כאשר אנו מנתחים את מונח המיקרו טראומה אין הכוונה להתחרשותו של אירוע חד פעמי או בהתרחשות נזק נקודתי אשר ניתן להצביע על מועד מדויק בו הוא התרחש אלא בגרימת נזק גופני כתוצאה מפגיעות זעירות חוזרות ונשנות באיבר מסוים של הגוף לאורך זמן ממושך, ובלבד שהנזק נגרם תוך כדי עבודתו של המבוטח.

 

ואולם, אין די בטענה בעלמא אודות נזק שנגרם כתוצאה מפעולה חוזרת ונשנות של המבוטח הרי כי יש גם להוכיח קשר סיבתי בין הפעולות החוזרות והנשנות שביצע המבוטח לבין הנזק שנגרם לאיבר הפגוע.

 

בפועל, יש להראות קיומם של שורה של פגיעות זעירות, לאורך ציר זמן הן אלו אשר הביאו לקרות התאונה ולהתרחשות הנזק אצל המבוטח.

 

דוגמאות הפגיעה בעבודה על דרך המיקרו טראומה עשויות להיות פגיעות של עובדים כגון: חקלאים (פגיעות סרטניות בעור) רצף (פגיעות בברכיים), מקודד סחורות ברשת מזון /חשמלאי / אינסטלטור (תסמונת תעלה קרפאלית), סחיבה, הרמה והנפה של משקלים (קרע בכתפיים) ועוד.

 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם משרדנו