mbtn
מחלת מקצוע מה היא?

מחלת מקצוע מה היא?מעודכן 2024

מחלת המקצוע בענף נפגעי עבודה הנה רשימה “סגורה” של מחלות המוגדרות בחוק ומטרתן ליתן שיפוי למבוטח אשר נפגע בעבודתו וכתוצאה ממנה.

מסגרים, רתכים, עובדי מוסך (חשיפה לרעש מזיק), קוסמטיקאיות וספריות (חשיפה לחומרים) ועובדי מפעלים (חשיפה לחומרים מסוכנים – אסבסט, אבק) כמו גם עובדי תעשייה רבים הנם חשופים למחלות שונות (ריאות – סיליקוזיס), סרטן, כבד, עור) ואשר מקנות זכאות לשיפוי ופיצוי לאחר ניהול התהליך של הכרה בפגיעה כתאונת עבודה ועמידה בפני הועדה הרפואית אשר מטרתה לקבוע את גובה הנכות הרפואית.

על החלטת פקיד התביעות (בגין דחיית התביעה) ניתן להגיש תביעה לבית הדין האיזורי לעבודה בתוך 12 חודשים.

על קביעת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר ולאחר מכן אף לפנות אל בית הדין האיזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) וזאת תוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם משרדנו