mbtn
ילד נכה

ילד נכהמעודכן 2024

אחד מענפי הנכות המורכבים והקשים ביותר, בענף נכות כללית, במוסד לביטוח לאומי הנו מחלקת ילד נכה.

בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי, ילד נכה – התש”ע -2010 (להלן: “התקנות”), גמלת ילד נכה משולמת למבוטח עבור ילדו/ ילדתו בין הגילאים 91 ימים ל-18 שנים, וזאת בהתאם לליקויים השונים אשר מתקיימים אצל הילד/ה.

לשם קבלת זכאות לגמלה על הילד/ה להיות ילדו/ ילדתו של מבוטח תושב ישראל, לשהות בישראל ולא להיות מוחזק במשפחת אומנה ו/ או במוסד.

בנוסף, הילד/ה אינו/ה מקבל/ת קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% נכות בניידות או שהוא/היא זקוק/ה לכיסא גלגלים ומשתמש/ת בו.

גמלת ילד נכה מורכבת: מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי, כאשר סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת הנכות המלאה ליחיד.

לשם קבלת זכאות לגמלת ילד נכה יש להגיש תביעה ולהתייצב בפני ועדה רפואית.

בוועדה הרפואית הילד/ה נבדק/ת, המבוטח (באמצעות הוריו או אפטרופסיו) מציג חומר רפואי לשם תמיכה בטענותיו והועדה הרפואית קובעת את שיעור הגמלה.

על החלטת הועדה ניתן להגיש ערר ולאחר מכן (באם גם בערר לא מתקבלת ההחלטה הרצויה), בשאלות משפטיות בלבד אל בית הדין האיזורי לעבודה תוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם משרדנו